HD67115-A1: RS232/RS422 Converter

Giá: Liên hệ
HD67115-A1     RS232/RS422 Converter của hãng ADFweb hiện đang&...

HD67116-A1: RS485/RS422 Converter

Giá: Liên hệ
HD67116-A1     RS485/RS422 Converter của hãng ADFweb hiện đang&...

HD67118: RS232/RS485 Converter

Giá: Liên hệ
HD67118    RS232/RS485 Converter của hãng ADFweb hiện đang...

HD67119: USB / RS485 Converter

Giá: Liên hệ
HD67119    USB / RS485 Converter của hãng ADFweb hiện đang ...

HD67038-2-A1: RS232/ Ethernet -Converter

Giá: Liên hệ
HD67038-2-A1   RS232/ Ethernet -Converter của hãng ADFweb hiện đang&...

HD67038-2-B2: RS232/ Ethernet - Converter

Giá: Liên hệ
HD67038-2-B2    RS232/ Ethernet - Converter của hãng ADFweb hiện...

HD67038-5-A1: RS485 / Ethernet – Converter

Giá: Liên hệ
HD67038-5-A1   RS485/ Ethernet – Converter của hãng ADFweb hiện...

HD67038-5-B2: RS485 / Ethernet – Converter

Giá: Liên hệ
HD67038-5-B2   RS485/Ethernet – Converter của hãng ADFweb hiện ...

HD67038-25-A1: RS485/RS232/Ethernet – Converter

Giá: Liên hệ
HD67038-25-A1    RS485/RS232/Ethernet– Converter của hãng ADFweb&...

HD67038-25-B2: RS485/RS232/Ethernet – Converter

Giá: Liên hệ
HD67038-25-B2   RS485/RS232/Ethernet – Converter của hãng ADFweb ...

HD67648-A1-232: Ethernet/Serial – Converter

Giá: Liên hệ
HD67648-A1-232 Ethernet/Serial – Converter  của hãng ADFweb hiệ...

HD67648-A1-485: Ethernet/Serial– Converter

Giá: Liên hệ
HD67648-A1-485   Ethernet/Serial– Converter của hãng ADFweb hiệ...

HD67648-A1-422: Ethernet / Serial – Converter

Giá: Liên hệ
HD67648-A1-422      Ethernet/Serial – Converter của hãng ADF...

HD67648-A1-232-485: Ethernet / Serial – Converter

Giá: Liên hệ
HD67648-A1-232-485   Ethernet / Serial – Converter của hãng ADFweb&nbs...

HD67648-A1-232-422: Ethernet / Serial – Converter

Giá: Liên hệ
HD67648-A1-232-422   Ethernet / Serial – Converter của hãng ADFweb&nbs...

HD67020-B2-3: M-Bus/RS232-Converter

Giá: Liên hệ
HD67020-B2-3 M-Bus/RS232-Converter (Master M-bus: up to 3 slaves) của hãng ADFweb ...

HD67020-B2-10: M-Bus/RS232-Converter

Giá: Liên hệ
HD67020-B2-10  M-Bus/RS232-Converter ( Master M-bus: up to 10 slaves ) của hãng&n...

HD67020-B2-20: M-Bus/RS232-Converter

Giá: Liên hệ
HD67020-B2-20 M-Bus/RS232-Converter ( Master M-bus: up to 20 slaves ) của hãng ADFweb&...

HD67020-B2-40: M-Bus/RS232-Converter

Giá: Liên hệ
HD67020-B2-40 M-Bus/RS232-Converter (Master M-bus: up to 40 slaves ) của hãng ADFweb&n...

HD67021-B2-80: M-Bus/RS232-Converter

Giá: Liên hệ
HD67021-B2-80 M-Bus/RS232-Converter (Master M-Bus:up to 80 slaves ) của hãng ADFw...
Results 1 - 20 of 931