MW70E: Bộ chuyển đổi framed E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MW70E Bộ chuyển đổi framed E1 sang Ethernet của hãng UPCOM hiện đang được BKA...

MW80E: Bộ chuyển đổi Unframed E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MW80E Bộ chuyển đổi giao diện từ unframed E1 sang Ethernet của hãng UPCOM h...

MW70E4: Bộ chuyển đổi framed E1 sang 4 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
MW70E4 Bộ chuyển đổi Framed E1 sang 04 cổng Ethernet của hãng UPCOM hiện đ...

MW80E4: Bộ chuyển đổi unframed E1-4FE

Giá: Liên hệ
MW80E4 Bộ chuyển đổi Unframed E1 sang 04 cổng FE của hãng UPCOM hiện đang ...

MODEL7212: Bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7212  Bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet cung cấp cầu chuyển đổi ...

MODEL7211: Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7211  Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet  cung cấp cầu chuyển đổi d...

EOP-4E1-4ETH: Ethernet converter 19 inch

Giá: Liên hệ
EOP-4E1-4ETHBộ chuyển đổi tín hiệu từ E1 sang Ethernet của hãng Upcom đ...

HPC-4E1-4FE: Bộ chuyển đổi 4 E1 sang 4 Ethernet 10/100M

Giá: Liên hệ
HPC-4E1-4FE là bộ chuyển đổi 4 E1 – 4 x 10/100 Ethernet, hỗ trợ GFP-F, ...

MODEL7211A: 10/100M Ethernet to E1 Bridge

Giá: Liên hệ
MODEL7211A  10/100M Ethernet to E1 Bridge của hãng 3Onedata-China hiệ...
Results 1 - 9 of 9