IPM-8E1, IPM-16E1: 8/16x E1 over Ethernet

Giá: Liên hệ
IPM-8E1, IPM-16E1   8/16x E1 over Ethernet   của hãng CTC- Union đang được BKAII phân ...

IPM-4SE: 4x E1 over Ethernet with Web Management

Giá: Liên hệ
IPM-4SE   4x E1 over Ethernet with Web Management của hãng CTC- Union đang được BKAII ph...

IPM-1SE/V35: E1/V.35 over Ethernet Access Unit

Giá: Liên hệ
IPM-1SE/V35    E1/V.35 over Ethernet Access Unitcủa hãng CTC- Union đang được BKAII phâ...

IPM-E1, IPM-4E1: E1/4x E1 over Ethernet with Web Management

Giá: Liên hệ
IPM-E1, IPM-4E1   E1/4x E1 over Ethernet with Web Management của hãng CTC- Union đang đượ...

Model BD-E1-IP : E1 over Ethernet Multiplexer

Giá: Liên hệ
Model BD-E1-IP E1 over Ethernet Multiplexer của hãng TDM over IP hiện đang được BKAI...

Model BD-4E1-IP: 4E1 over Ethernet Multiplexer

Giá: Liên hệ
Model BD-4E1-IP  4E1 over Ethernet Multiplexer của hãng TDM over IP hiện đang đ...
Results 1 - 6 of 6

Bài viết mới cập nhật...