IPMC101-F(SSC80KM)-POE: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (SM,SC,80Km)

Giá: Liên hệ
IPMC101-F(SSC80KM)-POE  Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethern...

IPMC101-F(SSC60KM)-POE: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (SM,SC,60Km)

Giá: Liên hệ
IPMC101-F(SSC60KM)-POE  Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethern...

IPMC101-F(SSC40KM)-POE: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (SM,SC,40Km)

Giá: Liên hệ
IPMC101-F(SSC40KM)-POE  Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethern...

IPMC101-F(MSC2KM)-POE: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (MM,SC,2Km)

Giá: Liên hệ
IPMC101-F(MSC2KM)-POE  Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Etherne...

IPMC101-F(SSC20KM)-POE: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (SM,SC,20Km)

Giá: Liên hệ
IPMC101-F(SSC20KM)-POE  Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethern...

BD-100M-LFP: Bộ chuyển đổi quang điện LFP

Giá: Liên hệ
BD-100M-LFP  Bộ chuyển đổi quang điện LFP chuyển đổi tín hiệu c&aa...

IMC102B-F: Bộ chuyển đổi quang điện cung cấp 1 cổng quang 100Base-FX và 2 cổng Ethernet 10/100Base-TX (RJ45)

Giá: Liên hệ
IMC102B-F Bộ chuyển đổi quang điện cung cấp 1 cổng quang 100Base-FX + 2 cổng Et...

IMC101B-F: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng quang 100Base-FX và 1 cổng Ethernet 10/100Base-TX (RJ45)

Giá: Liên hệ
IMC101B-F Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng quang...
Results 1 - 20 of 139