LG01-N: Single Channel LoRa IoT

Giá: Liên hệ
LG01-N  Single Channel LoRa IoT cho phép bạn nối mạng LoRa không d&acir...

RS485-LN : RS485 to LoRaWAN Converter

Giá: Liên hệ
RS485-LN  RS485 to LoRaWAN Converter của hãng Dragino hiện đang đư...

Dragino LoRa Shield 433MHZ

Giá: Liên hệ
Dragino LoRa Shield 433MHZ   là bộ thu phát tầm xa trên hệ số dạn...

LG01-P: Lora Gateway Dragino

Giá: Liên hệ
LG01-P  LoRa Gateway 1 kênh nguồn mở cho phép bạn nối mạng LoRa khô...

OLG01: IoT Gateway featuring LoRa technology

Giá: Liên hệ
OLG01IoT Gateway featuring LoRa technology của hãng Dragino hiện đang được...

LG01-S: IoT Gateway featuring LoRa

Giá: Liên hệ
LG01-S IoT Gateway featuring LoRa của hãng Dragino  hiện đang được B...

LT-33222-L: LoRa I/O Controller

Giá: Liên hệ
LT-33222-L LoRa I/O Controller của hãng Dragino  hiện đang được BKAI...

OLG02: Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway

Giá: Liên hệ
OLG02 Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway của hãng Dragino  hiện đang ...

DN21004: Isolation, Conversion and Loop Supply of Standard Signals with 2 Outputs

Giá: Liên hệ
DN21004 Isolation, Conversion and Loop Supply of Standard Signals with 2 Outputs của hãng D...

LG02: Dual Channels LoRa IoT Gateway

Giá: Liên hệ
LG02 Dual Channels LoRa IoT Gateway của hãng Dragino  hiện đang được BKAII...

LIG16: Indoor LoRaWAN Gateway

Giá: Liên hệ
LIG16 Indoor LoRaWAN Gateway của hãng Dragino  hiện đang được BKAII p...

LPS8: Indoor LoRaWAN Gateway

Giá: Liên hệ
LPS8 Indoor LoRaWAN Gateway của hãng Dragino  hiện đang được BKAII ph...

DT45000: Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100

Giá: Liên hệ
DT45000 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 của hãng Dragon hi...

DMB 96200: 4 Channel AI Module

Giá: Liên hệ
DMB 96200 4 Channel AI Module của hãng Drago hiện đang được BKAII&nbs...

DR4310: Bộ chuyển đổi tín hiệu

Giá: Liên hệ
DR4310 Bộ chuyển đổi tín hiệu của hãng Dragon hiện đang được BKAII p...
Results 1 - 15 of 15